Jogurt

Je jogurt zánětlivý?

“Jogurt je spojován se sníženým zánětem, sníženou inzulinovou rezistencí a může zabránit cukrovce 2. typu,” říká Dr. Hu. Výzkumníci v oblasti výživy věří, že protizánětlivá